Može li se poslovanje obrta obavljati putem privatnog računa?

U nastavku donosimo mišljenje Porezne uprave.

Poslovanje obrta putem privatnog računa
Broj klase:410-01/23-01/788
Urudžbeni broj:513-07-21-01-23-2
Zagreb, 16.05.2023
Poslovanje obrta putem računa
​Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz vaše nadležnosti može li obrtnik koji porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu koristiti vlastiti tekući račun (na koji prima plaću i ostala primanja od drugih isplatitelja) i za poslovanje obrta. Odgovaramo u nastavku.
Člankom 86. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22, dalje u tekstu: Zakon) propisano je da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na njihov račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet kod banke, a iznimno u gotovom novcu na propisan način. Člankom 92. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22 i 1/23) propisano je da u skladu s člankom 86. Zakona, tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga državna tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe obavljaju isplate primitaka fizičkim osobama, na njihov račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet kod banke odnosno nerezidentima na njihov račun. Iznimno, isplate primitka do 663,62 eura po jednom računu fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 29. Zakona mogu se izvršiti u gotovu novcu. Sukladno navedenim odredbama, poduzetnici – pravne i fizičke osobe dužni su obavljati isplate primitaka drugim fizičkim osobama na njihov račun za plaćanje otvoren u banci. Poreznim propisima nije propisano poslovanje isključivo putem žiro-računa ili tekućeg računa, te o tome porezni obveznici samostalno odlučuju. Stoga, nema prepreke da se poslovanje obrta odvija putem tekućeg računa.

Za više informacija o uslugama računovodstva ili pitanja vezana za poreze, kontaktirajte nas putem e-mail adrese.
error: Sadržaj je zaštićen!!!