Može li se poslovanje obrta obavljati putem privatnog računa?

U nastavku donosimo mišljenje Porezne uprave. Broj klase:410-01/23-01/788 Urudžbeni broj:513-07-21-01-23-2 Zagreb, 16.05.2023 Poslovanje obrta putem računa ​Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz vaše nadležnosti može li obrtnik koji porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu koristiti vlastiti tekući račun (na koji prima plaću i ostala primanja od drugih isplatitelja) i za poslovanje obrta. Odgovaramo u […]

Može li se poslovanje obrta obavljati putem privatnog računa? Read More »